Kích hoạt tài vị cho nhà ở như thế nào?

Kích hoạt tài vị bằng cách đặt ở 1 trong 2 phương trên bồn tụ bảo sẽ có tác dụng gia tăng tài lộc.

Theo phong thủy huyền không phi tinh, nhà hướng Đông, nếu vào ở trước ngày 04/02/2004 thì lấy phương Đông Nam và phương Tây Bắc của phòng khách (so với trung tâm phòng khách) làm tài vị.

Kích hoạt tài vị bằng cách đặt ở 1 trong 2 phương trên bồn tụ bảo sẽ có tác dụng chiêu tài lộc hiệu quả.

Nếu vào ở sau ngày 04/02/2004 thì lấy phương chính Nam, phương chính Tây, phương Tây Bắc của phòng khách (so với trung tâm phòng khách) để làm tài vị.

Kích hoạt tài vị bằng cách đặt ở 1 trong 3 phương trên bồn tụ bảo sẽ có tác dụng thúc đẩy tài lộc.

Nếu nhà hướng đông mà lệch về phía bên trái 15 độ (tức là trong 15 độ cung Giáp), nếu vào ở trước ngày 04/02/2004 thì lấy phương Tây Bắc và phương Đông Nam của phòng khách (so với trung tâm phòng khách) làm tài vị.

Kích hoạt tài vị bằng cách đặt ở 1 trong 2 phương trên bồn tụ bảo sẽ có tác dụng gia tăng tài lộc.

Nếu vào ở sau ngày 04/02/2004 thì lấy phương Đông Nam và phương chính Đông của phòng khách (so với trung tâm phòng khách) để làm tài vị.

Kích hoạt tài vị bằng cách đặt ở 1 trong 2 phương trên bồn tụ bảo sẽ có tác dụng thúc đẩy tài lộc rất hiệu quả.(st)

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *